EXPO-RUIMTE

De schuur van A is prachtig gerenoveerd tot een sfeervolle en kunstzinnige ruimte. Een ruimte die uitnodigt tot stilte, tot genieten, tot kijken. 

Het is de plaats waar Alfons ook zijn atelier heeft.

Af en toe stelt hij er zelf tentoon en sporadisch wordt de ruimte ook vrijgemaakt om het werk van andere kunstenaars tentoon te stellen.

De expo-ruimte en het keramiekatelier kunnen worden bezocht na telefonische afspraak.